Головна » 2016 » Червень » 3 » Рекомендації молодим учителям других іноземних мов!
07:29
Рекомендації молодим учителям других іноземних мов!

Урок - це  основна форма навчання. Через нього проходять усі діти. Тільки захоплена своєю справою людина, яка глибоко віддана своїй учительській професії, гаряче любить своїх учнів, може так захоплено і так урочисто написати про урок: « Доброго дня, урок! Де ти народжуєшься, де ти живеш, урок? У класній кімнаті? Але ти не можеш там жити один, ти ж не можеш існувати без мене. Я тебе обмірковую, планую, проводжу. Ось і виходить, що ти живеш у моїй голові, у моєму серці».

 

 

 Рекомендації молодим вчителям в підготовці до уроку

 1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і пояснювальну записку.
 2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягти в результаті його проведення, сформулюй мету уроку ( навчальну, розвивальну, виховну).
 4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного  матеріалу та для даних учнів.
 6. Зістав обрані зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 7. Продумай структуру заняття і зафіксуй усе знайдене у плані – конспекті.
 8. Підготуй наочні та навчальні посібники, не забудь підготувати та перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.
 9. Повтори подумки або вголос ключеві елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди та зафіксуй запасні варіанти.
 10. Спитай себе: « Ти готовий до уроку?».

             Критерії ефективності сучасного уроку

 1. Раціональне використання кожної хвилини уроку.            
 2. Свідома робоча дисципліна на кожному уроці.
 3. Гнучка неформальна система контролю навчальних досягнень  учнів,  яка  пронизує всі етапи уроку .    
 4. Оптимальний вибір організаційних форм  і методів навчання.
 5. Правильна організація самостійної роботи учнів.
 6. Організація внутрішньої мотивації навчання.
 7. Розвиток пізнавальних здібностей учнів.
 8. Формування творчої особистості.
 9. Реалізація триєдиної мети уроку.
 10. Високий емоційний рівень уроку.
 11. Висока  результативність уроку.

 

Характеристика діяльності вчителя на уроці

Початок уроку

 1. Як учитель починає урок?
 2. Як створює робочий настрій?
 3. Як ставить мету уроку і чи вміє зацікавити учнів?
 4. Наскільки вчитель підготувався до  уроку

Проведення уроку

 1. Чи виділяє вчитель  ключеві моменти під час пояснення матеріалу?
 2. Чи вміє підтримувати інтерес до нового матеріалу?
 3. Чи зрозумілі учням пояснення вчителя?
 4. Чи відповідає мова пояснення вікові учнів?
 5. Чи вдається вчитель до різноманітних методів навчання?
 6. Чи використовує вчитель наочність і наскільки вона органічна та зумовлена?
 7. Чи вміє вдало переходити від одного виду навчальної діяльності до іншого?
 8. Чи відповідають запитання до класу темі уроку?
 9. Запитання ставляться  до всього класу чи окремих учнів?
 10. Як учитель реагує на відповіді школярів?
 11. Чи є у вчителя контакт і взаємопорозуміння з класом?
 12. Чи бачить учитель весь клас у цілому й окремих учнів?
 13. Як діє вчитель у разі поганої поведінки учнів?
 14. Яким було закінчення уроку?

Орієнтований зміст розділів поурочних планів

1.Тема уроку:

 • дидактична мета й завдання уроку;
 • тип, структура уроку;
 • загальні методи, прийоми роботи учнів;
 • кошти, наочність, джерела інформації, ТСО,ЕОТ.    

             2. Актуалізація опорної інформації

 • визначення понять, які треба активізувати у свідомості  учнів,щоб    підготувати їх до сприйняття нового матеріалу;с
 • самостійна робота учнів ( її обсяг, форми);
 • способи розвитку  інтересу учнів до предмета, теми;
 • форми контролю роботи класу, окремих учнів.

3. Засвоєння нових навчальних компетентностей:

 1. нові поняття, способи їх засвоєння;
 2. визначення пізнавальних навчальних задач уроку ( про що учні повинні дізнатись і що засвоїти);
 3. самостійна робота та її зміст ( дидактичне призначення);
 4. проблемні та інформаційні питання;
 5. варіанти вирішення проблеми;
 6. варіанти закріплення вивченого матеріалу.
 7. Формування навчальних способів діяльності:
 8. конкретні вміння і навички для відпрацювання;
 9. види усних і письмових самостійних робіт і вправ;
 10. способи «зворотнього» зв’язку з учнями;
 11. прізвища учнів, яких будуть опитувати.

               5.  Домашнє завдання:

 1. що повторити та підготувати до уроку;
 2. творча самостійна робота;
 3. обсяг і час виконання домашнього завдання.

Підготовка до уроку безпосередньо перед дзвінком:

 •   уявне відтворення основних етапів уроку;
 •   відтворення плану уроку, уявне представлення класу та окремих учнів;
 •   прагнення викликати відповідний емоційний настрій.

 

Сприяють успіху уроку:

 •    добре знання матеріалу;
 •    бадьоре самопочуття; продуманий план уроку;
 •    почуття «фізичної» розкутості, свободи на уроці;
 •    правильний вибір методів навчання; різноманітність методів

навчання, цікавість викладу;

 •    яскраво виражене емоційне ставлення вчителя до матеріалу, що викладається;
 •  багатство інтонацій, виразна міміка, образна жестикуляція вчителя;
 •  виражена зацікавленість вчителя в успіхах учнів.

  

Ускладнюють  проведення уроку:

 •  невпевненість у своїх знаннях і «вчительських силах»;
 •  байдуже ставлення до всього, що відбувається на уроці;
 •  нестабільна композиція уроку, скутість рухів;
 •  невміння учнів працювати запропонованими методами навчання;
 •  одноманітність методів навчання, безпристрасна  розповідь учителя;
 •  монотонність і сухість при викладі нового матеріалу;
 •  відхід від теми уроку, захоплення сторонніми, не пов’язаними з темою й завданнями уроку, питаннями. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок - це  основна форма навчання. Через нього проходять усі діти. Тільки захоплена своєю справою людина, яка глибоко віддана своїй учительській професії, гаряче любить своїх учнів, може так захоплено і так урочисто написати про урок: « Доброго дня, урок! Де ти народжуєшься, де ти живеш, урок? У класній кімнаті? Але ти не можеш там жити один, ти ж не можеш існувати без мене. Я тебе обмірковую, планую, проводжу. Ось і виходить, що ти живеш у моїй голові, у моєму серці».

 

 

 Рекомендації молодим вчителям в підготовці до уроку

 1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і пояснювальну записку.
 2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягти в результаті його проведення, сформулюй мету уроку ( навчальну, розвивальну, виховну).
 4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного  матеріалу та для даних учнів.
 6. Зістав обрані зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 7. Продумай структуру заняття і зафіксуй усе знайдене у плані – конспекті.
 8. Підготуй наочні та навчальні посібники, не забудь підготувати та перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.
 9. Повтори подумки або вголос ключеві елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди та зафіксуй запасні варіанти.
 10. Спитай себе: « Ти готовий до уроку?».

             Критерії ефективності сучасного уроку

 1. Раціональне використання кожної хвилини уроку.            
 2. Свідома робоча дисципліна на кожному уроці.
 3. Гнучка неформальна система контролю навчальних досягнень  учнів,  яка  пронизує всі етапи уроку .    
 4. Оптимальний вибір організаційних форм  і методів навчання.
 5. Правильна організація самостійної роботи учнів.
 6. Організація внутрішньої мотивації навчання.
 7. Розвиток пізнавальних здібностей учнів.
 8. Формування творчої особистості.
 9. Реалізація триєдиної мети уроку.
 10. Високий емоційний рівень уроку.
 11. Висока  результативність уроку.

 

Характеристика діяльності вчителя на уроці

Початок уроку

 1. Як учитель починає урок?
 2. Як створює робочий настрій?
 3. Як ставить мету уроку і чи вміє зацікавити учнів?
 4. Наскільки вчитель підготувався до  уроку

Проведення уроку

 1. Чи виділяє вчитель  ключеві моменти під час пояснення матеріалу?
 2. Чи вміє підтримувати інтерес до нового матеріалу?
 3. Чи зрозумілі учням пояснення вчителя?
 4. Чи відповідає мова пояснення вікові учнів?
 5. Чи вдається вчитель до різноманітних методів навчання?
 6. Чи використовує вчитель наочність і наскільки вона органічна та зумовлена?
 7. Чи вміє вдало переходити від одного виду навчальної діяльності до іншого?
 8. Чи відповідають запитання до класу темі уроку?
 9. Запитання ставляться  до всього класу чи окремих учнів?
 10. Як учитель реагує на відповіді школярів?
 11. Чи є у вчителя контакт і взаємопорозуміння з класом?
 12. Чи бачить учитель весь клас у цілому й окремих учнів?
 13. Як діє вчитель у разі поганої поведінки учнів?
 14. Яким було закінчення уроку?

Орієнтований зміст розділів поурочних планів

1.Тема уроку:

 • дидактична мета й завдання уроку;
 • тип, структура уроку;
 • загальні методи, прийоми роботи учнів;
 • кошти, наочність, джерела інформації, ТСО,ЕОТ.    

             2. Актуалізація опорної інформації

 • визначення понять, які треба активізувати у свідомості  учнів,щоб    підготувати їх до сприйняття нового матеріалу;с
 • самостійна робота учнів ( її обсяг, форми);
 • способи розвитку  інтересу учнів до предмета, теми;
 • форми контролю роботи класу, окремих учнів.

3. Засвоєння нових навчальних компетентностей:

 1. нові поняття, способи їх засвоєння;
 2. визначення пізнавальних навчальних задач уроку ( про що учні повинні дізнатись і що засвоїти);
 3. самостійна робота та її зміст ( дидактичне призначення);
 4. проблемні та інформаційні питання;
 5. варіанти вирішення проблеми;
 6. варіанти закріплення вивченого матеріалу.
 7. Формування навчальних способів діяльності:
 8. конкретні вміння і навички для відпрацювання;
 9. види усних і письмових самостійних робіт і вправ;
 10. способи «зворотнього» зв’язку з учнями;
 11. прізвища учнів, яких будуть опитувати.

               5.  Домашнє завдання:

 1. що повторити та підготувати до уроку;
 2. творча самостійна робота;
 3. обсяг і час виконання домашнього завдання.

Підготовка до уроку безпосередньо перед дзвінком:

 •   уявне відтворення основних етапів уроку;
 •   відтворення плану уроку, уявне представлення класу та окремих учнів;
 •   прагнення викликати відповідний емоційний настрій.

 

Сприяють успіху уроку:

 •    добре знання матеріалу;
 •    бадьоре самопочуття; продуманий план уроку;
 •    почуття «фізичної» розкутості, свободи на уроці;
 •    правильний вибір методів навчання; різноманітність методів

навчання, цікавість викладу;

 •    яскраво виражене емоційне ставлення вчителя до матеріалу, що викладається;
 •  багатство інтонацій, виразна міміка, образна жестикуляція вчителя;
 •  виражена зацікавленість вчителя в успіхах учнів.

  

Ускладнюють  проведення уроку:

 •  невпевненість у своїх знаннях і «вчительських силах»;
 •  байдуже ставлення до всього, що відбувається на уроці;
 •  нестабільна композиція уроку, скутість рухів;
 •  невміння учнів працювати запропонованими методами навчання;
 •  одноманітність методів навчання, безпристрасна  розповідь учителя;
 •  монотонність і сухість при викладі нового матеріалу;
 •  відхід від теми уроку, захоплення сторонніми, не пов’язаними з темою й завданнями уроку, питаннями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 434 | Додав: AlexSHOP | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: